Chirurgické šijacie materiály

Dnešná téma je chirurgické šitie a druhy materiálov

(Všetky nižšie uvedené chirurgické šijacie materiály zakúpite na  www.medenta.cz)

V závislosti od druhu zošívaných tkanív a zákroku volíte nielen spôsob šitia a typ ihly, ale aj šijací materiál. Rôzne druhy chirurgických šijacích materiálov slúži k zošívanie tkanív, zakladanie podviaže či opichov a na zastavenie krvácania. Pre úspešný chirurgický zákrok potrebujete poznať všetky druhy materiálov, ich použitia, pevnosť, profil degradácia a ďalšie vlastnosti. Tápete v tom? Náš jednoduchý a zrozumiteľný popis vám pomôže zorientovať sa v širokej ponuke šijacích materiálov.

Rozdelenie

Chirurgické šijacie materiály najľahšie rozdeľujeme podľa vstrebateľnosti na vstrebateľné a nevstrebateľné šijacie materiály, podľa pôvodu vlákna na prírodné (najčastejšie kolagén, hodváb), syntetické (polypropylén, polyamid, polyester, polyglaktín, polyglaktin, polyglykonát, polydioxanon pod.), a kovové. Vzhľadom k výrazne lepším vlastnostiam, ako je pevnosť, čistota rozkladu a nižší stupeň dráždenia okolitého tkaniva, odporúčame užívať syntetický šijací materiál. Prírodné šijacie materiály z kolagénu, ako je napríklad katgut, nie sú v súčasnosti povolené pre použitie na ľuďoch a uplatňujú sa iba vo veterinárnej praxi.

Štruktúra

Štruktúra vlákna šijacieho materiálu je buď polyfílna (pletená alebo tkaná) alebo monofílna. Polyfílna konfigurácia sa skladá z mnohých jemných vlákien vzájomne stočených alebo prepletených v pozdĺžnej osi, monofílna tvorí jediné vlákno bez štruktúry. Vďaka ľahkému prieniku tkanív sa pre zákroky častejšie užívajú vlákna monofilné, v niektorých prípadoch ale môžu spôsobovať prerezávanie tkaniva. Naproti tomu s polyfilnými vláknami sa ľahšie manipuluje, uzly lepšie drží, nepovoľujú sa a po odstrihnutí vlákna netrčí – mechanicky teda nedráždia okolitú kožu, čo má veľký význam pri lokalizácii v mieste so zvýšenou citlivosťou. Oproti monofílnym vláknam viac drhnú a tkanivom neprenikajú tak šetrne. Trecí odpor býva znížený syntetickou pokožkou zo silikónu alebo vosku.

Sila vlákna

V praxi vyberáme vlákno tiež podľa pevnosti v ťahu. Nie vždy platí, že silnejšie vlákno je pevnejšie – závisí to aj od jeho konfigurácie a materiálu. Na označenie sily sa súbežne používajú americká (USP) a európska (EP) klasifikácia. Americká klasifikácia udáva pevnosť vlákna v ťahu. V chirurgii sa bežne stretnete s vláknami, pri ktorých je za lomítkom uvedená nula. Potom platí, že čím je číslo pred lomítkom nižšie, tým je pevnosť vlákna v ťahu viac. Napríklad vlákno 3/0 alebo 4/0 sa používa hlavne na trupe a končatinách, zatiaľ čo vlákno 5/0 a 6/0 v tvári. Pri výbere vždy zohľadňujeme okrem lokalizácie aj napätie vykonávanej sutúry. Európska klasifikácia označuje silu vlákna v desatinách milimetra – napr. vlákno EP 1 má priemer 0,1 mm.

U vlákna prihliadame tiež k jeho pamäti (tuhosti), teda schopnosti navrátiť sa po deformácii do pôvodného tvaru. S vláknami s vysokou pamäťou sa ťažšie manipuluje a ťažšie sa uzlia. S pamäťou vlákna je úzko spätá pevnosť v uzle na pretrhnutia. Tá býva o polovicu nižšia ako pevnosť v ťahu – čo musíte mať stále na mysli a pri uzlení za vlákno prudko netrhať. Dĺžku vlákna vyberajte podľa dĺžky sutúry. V praxi sa najčastejšie stretnete s vláknami dĺžky 45 a 75 cm, pre pokračovací steh ale potrebujete vlákna dlhšie. V našej ponuke už nenájdete chirurgické ihly s uškami pre navliekanie sutúry. Všetky šijacie materiály sú atraumatické, čo znamená, že ihla je priamo od výrobcu pevne pripevnená k šijaciemu materiálu. Toto poskytuje niekoľko výhod. Materiál je dodávaný sterilne zabalený a tým je garantovaná prvotriedna kvalita a zaručená sterilita zákroku. Atraumatické ihly tiež menej poškodzujú (traumatizujú) tkanivo a po zákroku dochádza k rýchlejšiemu a menej komplikovanému hojenie rany.

Vstrebateľné šijacie materiály

Pre chirurga je najdôležitejším parametrom profil degradácie, teda za ako dlho (a či vôbec) sa vlákno resorbuje do tkaniva. Rozoznávame vlákna vstrebateľné, ktorá sa postupne rozkladajú, a neabsorbovateľné. Vstrebateľné vlákna môže byť deliť podľa polčasu rozpadu na rýchlo vstrebateľné vlákna (42 dní), strednodobo vstrebateľné vlákna (2-3 mesiace), pomaly vstrebateľné vlákna (6 mesiacov), a prípadne pseudovstřebatelné vlákna (2-3 roky). Prírodné vlákna odbúrajú enzýmy, syntetická sú rozkladané hydrolyticky.

Vstrebateľné vlákna využijete jednak k podkožným stehom, ktoré zostanú v tkanive, tak aj k ligaturám (zväzuje) krvácajúcich ciev. Syntetické vstrebateľné vlákna vynikajú vysokou pevnosťou a zároveň vyvolávajú minimálnu reakciu organizmu. Uplatníte je prevažne pri šití anastomóz na tráviacom ústrojenstve, žlčových cestách a pod.

Materiálom pre vstrebateľné polyfilne vlákna je buď rýchlo vstrebateľná polyglykolová kyselina (z našich materiálu P.G.A.) alebo strednodobo vstrebateľný polyglaktín 910 (z našich materiálov Neosorb). V našom unikátnom sortimente nájdete aj jeho variantu s rýchlym rozkladom (materiál Neosorb Rapid), ktorá je ideálna pre dentálne zákroky, perkutánne šitie kože a plastickú chirurgiu,
vyžadujúce len krátkodobú podporu stehu. Monofilné vstrebateľné vlákna sú najčastejšie z pomaly vstrebateľného polydioxanonu (z našej ponuky je to šijací materiál MONOSORB). Ten výborne uplatníte na steh v chrupavke, kde by zápal tkaniva pôsobil významné problémy, a vďaka monofilnej konfigurácii je ideálnou voľbou pre rany, u ktorých hrozí kontaminácia. Môže byť však tuhý, a tak obmedzovať uzlenie. Iná vstrebateľné polyfilne vlákna sú na báze polyglykonátu, polyglekapronu 25, kopolyméru glykolidu či kyseliny polyglykolovej.

Materiál P.G.A. je teraz registrovaný a schválený u ÚSKVBL ako „Veterinárny technický prostriedok“ pod označením VTP / 009/19-C. Vyskúšajte tento veterinárne šijací materiál aj vy.

Nevstrebateľné šijacie materiály

Nevstrebateľné šijacie materiály môžu zostať v tele trvalo v prípadoch, keď je vyžadovaná trvalá podpora tkaniva, a alebo môžu byť vo vhodný okamih po zahojení odstránené.

Zaraďujeme sem chirurgická vlákna na báze nehrdzavejúcej ocele, silonu, polyamidu, polytetrafluorelylenu PTFE, polyesteru, polypropylénu a z prírodného hodvábu. Polyfilne hodvábne vlákno má nesporné výhody v ľahkej manipulácii a uzlení, navyše sa neprorezáva a nepichá na viečkach, slizniciach a v záhyboch. Oproti ostatným nevstrebateľným materiálom zaostáva nízkou pevnosťou, vyššou dráždivosťou, a ešte hrozí vyššie riziko infikovania rany. Naproti tomu syntetické materiály ako je napríklad polyamid alebo Propylén tkanivo takmer nedráždi a vynikajú vysokou elasticitou a pevnosťou v ťahu. Majú však čiastočný pamäťový efekt, čo vedie k problematickému uzlenu a manipulácii. Polyfilny variant tieto nedostatky čiastočne potláča.

Nezabudnite, že v chirurgii neexistuje žiadny „dokonalý“ šijací materiál: Vlákno, ktoré má jednu vlastnosť vynikajúcu, nemusí byť perfektné v inom aspekte. Šijací materiál pre chirurgické zákroky musíte starostlivo voliť sami na základe vašich skúseností a potreby, u nás ale máte záruku prvotriednej kvality za mimoriadne výhodnú cenu. Ponúkame overené šijacie materiály spoľahlivého európskeho výrobcu Medipac. Vyskúšajte tieto chirurgické šijacie materiály aj vy, pretože kvalitný šijací materiál je základom úspešného chirurgického zákroku.

www.medenta.cz

Pridaj komentár