Kofferdam

Kompletný sortiment pre vašu prácu s Kofferdamom

Aplikačné kliešte

 • 3 typy v ponuke – Stokes, Ivory a Brewer

Perforačné / dierovacie kliešte na Kofferdam

 • 2 typy klieští v ponuke – Ainsworth a Ivory
 • jednoduché nastavenie, presná aplikácia

Spony na kofferdam

 • všetky veľkosti kofferdamových spôn k dispozícii

Rámček na kofferdam

Kofferdam – blany

 • v troch farbách – zelená, modrá, čierna
 • veľkosť 150 x 150 mm
 • 36 ks v balení
 • vákuovo balené
 • 4 hrúbky k dispozícii – tenký, stredný, silný, extra silný

Kofferdam – použitie a teória

Kofferdam je prostriedok určený na zaistenie suchého operačného poľa v dutine ústnej.

Indikácie

 • endodoncia;
 • adhezívna technika – pečatenie fisúr, výplne, adhezívne inlaye, fazety, adhezívne mostíky;
 • konzervačné ošetrenie, predovšetkým u rizika infekcie (HBV, HIV atď.)
 • zlaté tepané výplne
 • bielenie v ordinácii

Kontraindikácie

 • obštrukčné pľúcne ochorenie (astma);
 • epilepsie;
 • alergia na latex, popr. použiť silikónový kofferdam
 • pacient, ktorý zle psychicky znáša umiestnenie blany cez ústa (pocity dusenie atď.).

Správne nasadený kofferdam

Výhody

 • ochrana pacienta pred vdýchnutím, prehltnutím nástroja, chemikálií, kazivých hmôt, zvyškov výplne;
 • zaistenie čistého nekontaminovaného operačného poľa;
 • odsunutie jazyka a tvárí z operačného poľa;
 • zabránenie pacientovi vypláchnuť si a tým kontaminácii slinou;
 • skrátenie celkového času ošetrenia;
 • prehľadné pracovné pole.

Inštrumentárium

 • gumová (latexová) blana (pozor na alergie);
 • šablóna;
 • perforačné kliešte – vytvorenie 5-6 otvorov (0,5-2,5 mm);
 • aplikačné kliešte;
 • svorky (spony);
 • napínací rámček;
 • lubrikanty, niť, klinky, gumové krúžky, Kerrová odtlačková hmotu (pre utesnenie medzi zubom a blanou).

Gumová blana

 • 15 x 15 cm (alebo 12,5 x 12,5 cm);
 • 5 stupňov hrúbky;
 • v praxi je takmer univerzálne použiteľná hrúbka medium (0,2 mm) – zelená, modrá alebo čierna;
 • dôležité je, aby bol otvor v blane čisto vyseknutý, inak dochádza pri nasadení k natrhnutiu blany.

Dierovacia šablóna

 • pre dočasné i trvalé zuby.

Svorky

 • anteriorne, premolárové, molárové;
 • s krídelkami alebo bez;
 • cervikálny alebo labiálnej;
 • distálnej;
 • retenčné;
 • retrakčné – k retrakcii gingívy (Schulz clamps, Brinker tissue retractor)

Napínacie rámčeky

 • z umelej hmoty;
 • nie je rtg kontrastné;
 • existujú aj z oceľového drôtu (podľa Younga) – rôzne veľkosti, tvarované podľa profilu tváre;
 • výhodný je rámik sklápací (podľa Sauvera) – umožňuje rtg počas ošetrenia.

Nasadenie kofferdamu

Bow technika

 • prevedenie perforácie blany;
 • nasunieme oblú časť spony do otvoru v blane (vyčnieva do DÚ);
 • svorku nasadíme na zub;
 • zvyšok blany pretiahneme cez ramená;
 • nevýhoda: zlý prehľad pri nasadzovaní spony;
 • výhoda: nie je nutná asistencia.

Wing technika

 • do otvoru v blane napred zavedieme obe krídla spony (môžeme rovno pripnúť na rámček);
 • usadíme svorku na zub;
 • pretiahneme zvyšky blany cez krídla;
 • nevýhoda: horší prehľad o posadenie hrotov spôn na zuba;
 • výhoda: rýchla aplikácia, nie je potrebná asistencia;
 • použitie: endodoncia: sólo zub, (alebo kavita I. triedy);
 • blana v aproximálním priestoru bráni zhotoveniu výplne.

Rubber first

 • najprv nasadíme blanu na zub – potom nasadíme sponu;
 • výhoda: umožňuje aplikáciu takmer všetkých typov spôn;
 • nevýhoda: vyžaduje asistenciu;
 • použitie: výplne;
 • pre viac zubov.

Clamp first

 • najprv nasadíme sponu na zub;
 • potom preťahujeme blanu;
 • odporúča sa spona bez krídeliek;
 • nevýhoda: možnosť natrhnutia blany pri preťahovaní blany cez sponu;
 • výhoda: dokonalý prehľad pri nasadzovaní spony.

Komplikácie

 • v prípadoch, keď nemožno sponu nasadiť (koreňové ulomenie, deštruovaný kazom subgingiválne), nutné odstrániť prerastajúce gingívy (elektrokauter), ktorý bráni aj krvácaniu;
 • často sa zub musí najskôr dostavať, potom sa nasadí kofferdam;
 • niekedy nasadíme spony aj na vedľajšie zuby, keď potrebujeme zmenšenie ťahu blany;
 • niekedy nasadzujeme spony len na vedľajšie zuby, na preparovaný zub použijeme niť.

Zdroj: Wikiskripta