Extrakčné páky

Extrakčné páky sa používajú predovšetkým na extrakciu koreňov, poškodených zubov a ich častí, ktoré nemožno uchopiť extrakčnými kliešťami.

Osvedčené typy v ponuke: Lecluse, Winter, Flohr, Bein, Friedmann, Pott, Cryer, Hylin, Kopp, Apical,..

Párové (ľavá, pravá), rovné aj zahnuté v rôznych šírkach – viac ako 48 typov v ponuke.