Ostatné dentálne pomôcky

Profylaxia

  • aplikačné štetčeky
  • mikroaplikátory
  • rotačné leštiace disky
  • medzizubné kefky

Sterilizácia

  • sterilizačné boxy na nástroje
  • sterilizačné boxy na implantológiu
  • sterilizačné boxy na endodonciu
  • sterilizačné koše a vane

Organizačné boxy, podnosy, misky

  • organizačné boxy, podnosy, zakladače, organizéry