Raspatória

Raspatórium sa používa na odpreparovánie periostu alebo svalových úponov od kosti. Rukoväť nástroja je väčšinou plochá a môže mať rôzne tvarovaný povrch. Pracovné koncovky sú na jednej strane konkávne ostré a na druhej konvexne tupé.

V ponuke – Willinger, Molt, Meat, Freer, Prichard, Seldin vo veľkostiach od 12,5 cm po 20 cm, s rôznou veľkosťou pracovných koncoviek

Ceny od 350,- Czk (cca 13,72 Eur)