Retraktory a háky

Intraorálna háky pre stomatológiu

Háky – lopatkové (typ Langenbeck), okienkové (Middeldorf)

Rozvierač čeľustí