Atraumatické extrakcie

Set nástrojov pre minimálne invazívnu a traumatizujúcu extrakciu.

 Nástroje:

  • na predný rad a hornú čeľusť
  • na spodnú čeľusť
  • na extrakciu distálneho koreňa
  • pre lingválnu alebo bukálnu luxáciu
  • na meziálnu oblasť
  • na distálnu oblasť
  • pre meziálnu koreňovú extrakciu