Jehelce a peány

Peány – hemostatické svorky

Peány sú vlastne drobné klieštiky, ktoré majú na vnútornej strane úchopovej časti samozatvárací mechanizmus, ktorý umožňuje peán zacvaknúť a držať zovretý, bez toho aby ho bolo nutné držať. Následné rozovretie brandžou možno vykonať jednou rukou.

Peány sa používajú na pridržiavanie najrôznejších štruktúr, pri preparácii tkanív, pridržiavanie šijacieho materiálu, zvieranie ciev atď.

Peány možno deliť podľa niekoľkých kritérií: veľkosti, tvaru pracovnej časti a úpravy brandžou.

  • vo veľkostiach od 12,5 cm po 16 cm, rovné aj zahnuté
  • typy Rankin-Crile, Halsted-Mosquito, Kochler
  • ceny od 270,- Czk (cca 10,50 Eur)

Jehelce a mikrochirurgické jehelce

Stavbou sú podobné peánům. Majú ale pevnejší stisk a masívnejšie branže s hlbšou pozdĺžnou ryhou pre lepšie udržanie ihly. Moderné jehelce bývajú vybavené tzv. Autofix zámkom, čiže Mathieu, ktorý umožňuje zovretím dlane branže zafixovať aj uvoľniť.

  • nerezové alebo z tvrdokovu (TC)
  • rôzne dĺžky od 14 cm – 21 cm, rôzne typy typy zámkov
  • ceny od 330, – za štandardné nerezové jehelce
  • ceny od 1150, – za mikrochirurgické nerezové jehelce